KUL Logo

(PL)  

(PL) Teologia duchowości

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Profil kandydata

O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła kierunek studiów teologia i uzyskała tytuł zawodowy magistra z wynikiem na dyplomie co najmniej 4,0 oraz średnią ocen ze studiów co najmniej 4,0.

Kwalifikacja na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej – 17 września 2018 r. o godz. 10.00 w sali C-846.


Organizacja studiów

Nauka na studiach doktoranckich trwa 4 lata (8 semestrów). Po 4 semestrach nauki doktoranci uzyskują, na podstawie zdanego komisyjnego egzaminu, kościelny stopień licencjata teologii w zakresie teologii duchowości.
Na III i IV roku studiów specjalistycznych doktorant zobowiązany jest do uczestniczenia w seminarium naukowym (2 godziny) i wykładzie monograficznym (2 godziny).
Studia doktoranckie kończą się możliwością uzyskania stopnia doktora nauk teologicznych w zakresie teologii duchowości.

PLAN STUDIÓW


Potencjał kompetencyjny

  • Propozycja specjalizacji z teologii duchowości (zajmującej się badaniem dynamiki relacji człowieka z Bogiem) skierowana jest do wszystkich – do świeckich, do osób życia konsekrowanego i do kapłanów – którzy pragną pogłębić chrześcijańskie doświadczenie duchowe.
  • Absolwent posiada uprawnienia do wykładania teologii w zakresie teologii duchowości na wszystkich poziomach edukacji w szkołach podstawowych, zawodowych i średnich oraz na wszystkich wydziałach teologii i w seminariach duchownych.
  • Studia przygotowują również do pracy w seminariach duchownych w charakterze ojców i kierowników duchowych, a także w dziedzinie szeroko pojętej formacji, czy to z zgromadzeniach zakonnych i wspólnotach życia konsekrowanego, czy też w parafiach – jako liderzy ruchów i stowarzyszeń katolickich, na polu katechezy i animacji życia duchowego.
  • Teoretyczna i praktyczna wiedza zdobyta w czasie studiów przygotowuje do tworzenia publikacji – o charakterze naukowym i duszpasterskim – stanowiących odpowiedź na potrzeby i wyzwania, które niesie współczesność.
  • Absolwenci są kształceni jako eksperci w zakresie teologii duchowości (jako teologowie oraz jako liderzy grup, wychowawcy i formatorzy).