KUL Logo

(PL)  

(PL) Teologia dogmatyczna

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Profil kandydata

O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła kierunek studiów teologia i uzyskała tytuł zawodowy magistra z wynikiem na dyplomie co najmniej 4,0 oraz średnią ocen ze studiów co najmniej 4,0.

Kwalifikacja na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej – 17 września 2018 r. o godz. 10.00 w sali C-819.


Organizacja studiów

Nauka na studiach doktoranckich trwa 4 lata (8 semestrów). Przedmiot studiów określony jest tematyką zajęć Instytutu, na którą składają się wykłady monograficzne oraz specjalistyczne seminaria naukowe oraz konwersatoria. Po 4 semestrach nauki doktoranci uzyskują, na podstawie złożonej pracy pisemnej i komisyjnego egzaminu, kościelny stopień licencjata teologii w zakresie teologii dogmatycznej.

Na III i IV roku studiów specjalistycznych doktorant zobowiązany jest do uczestniczenia w seminarium naukowym (2 godziny) i wykładzie monograficznym promotora (2 godziny) oraz wykładzie monograficznym wskazanym przez promotora (2 godziny).

Studia doktoranckie kończą się możliwością uzyskania stopnia doktora nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej.

PLAN STUDIÓW


Potencjał kompetencyjny

Absolwent posiada uprawnienia do wykładania teologii w zakresie teologii dogmatycznej na wszystkich poziomach edukacji w szkołach podstawowych, zawodowych i średnich oraz na wszystkich wydziałach teologii i w seminariach duchownych (Podstawa: Konstytucja Apostolska Sapientia Christiana).

Kompetencje specjalistyczne w zakresie ogólnej teologii dogmatycznej, a także subdyscyplin – od teologii stworzenia po eschatologię. Jednocześnie posiada kompetencje w zakresie współczesnej metodologii filozoficznej i teologicznej, a także tożsamości i kompetencyjności teologii w dialogu z innymi naukami.