KUL Logo

(PL)  

(PL) Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Rejestracja kandydatów na studia:

  • nowa matura 10 kwietnia – 9 lipca 2018 r.
  • stara matura 10 kwietnia – 29 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie nastąpi 14 lipca 2018 r. (I termin).

Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata oraz w siedzibie Uczelni.

Jeśli są przewidziane rozmowy kwalifikacyjne lub egzaminy pisemne odbędą się one 11 lipca 2018 r. o godz. 13.00.

Osoby zakwalifikowane na studia są zobowiązane złożyć w terminie 16-19 lipca 2018 r. w dziekanacie Wydziału komplet dokumentów pod rygorem skreślenia z listy osób zakwalifikowanych.

Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię.

Jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniona planowana liczba miejsc, na studia będą kwalifikowane kolejne osoby w następujących terminach:

23 lipca – posiedzenia komisji wydziałowych (II termin)

23 lipca – ogłoszenie listy zakwalifikowanych w II terminie

24–26 lipca – potwierdzenie podjęcia studiów (dla osób zakwalifikowanych w II terminie)

27 lipca – posiedzenia komisji wydziałowych (III termin)

27 lipca – ogłoszenie listy zakwalifikowanych w III terminie

30 lipca–2 sierpnia – potwierdzenie podjęcia studiów (dla osób zakwalifikowanych w III terminie)