KUL Logo

(PL)  

(PL) Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w języku polskim – od 5 maja 2020 r. rozpoczęła się rekrutacja na rok akademicki 2020/2021!

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

WAŻNE:  Senat KUL podjął uchwałę o zmianie kryteriów kwalifikacji na niektóre kierunki poprzez rezygnację z rozmów kwalifikacyjnych i egzaminów wstępnych wymagających obecności kandydata na Uczelni. Uchwałę podjęto w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 511 ze zm.).

Przyjęcia na studia odbywać się będą głównie w oparciu o konkurs świadectw lub rozmowy prowadzone w systemie on-line (dotyczy rozmów sprawdzających znajomość języka polskiego wśród kandydatów- cudzoziemców). Znowelizowane zasady rekrutacji dostępne będą od 5 maja na stronie kandydat.kul, oraz w ofercie w systemi e-rekrut.

Terminy rejestracji i ogłoszenia wyników  przyjęć na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w naborze konkursowym oraz terminy i formy potwierdzania podjęcia studiów zostaną dostosowane do terminu ogłoszenia wyników egzaminów maturalnych w roku 2020.

5 maja – 11 sierpnia 2020 r. – rejestracja elektroniczna kandydatów na studia (stara matura i matura uzyskana za granicą).

5 maja – 17 sierpnia 2020 r. – rejestracja elektroniczna kandydatów na studia (nowa matura i matura międzynarodowa IB).

5 maja – 11 sierpnia 2020 r.rozmowa kwalifikacyjna dla cudzoziemców – sprawdzian poziomu znajomości języka polskiego (termin do uzgodnienia indywidualnie; rozmowa przeprowadzana on-line przez Skype).

19 sierpnia 2020 r. do godz. 18.00 – elektroniczne ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego. Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata.

19 – 26 sierpnia 2020 r. – elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów w systemie e-Rekrut oraz załączenie skanu dokumentów (skanu własnoręcznie podpisanego formularza potwierdzającego podjęcie studiów oraz świadectwa dojrzałości) na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata. W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego w serwisie e-Rekrut uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się skreślenia z listy osób zakwalifikowanych.

do 30 września 2020 r. – dostarczenie kompletu dokumentów i oświadczeń w formie papierowej do Sekretariatu Wydziału (wysyłka pocztowa lub wrzucenie do skrzynki podawczej na Uczelni). Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię. Kandydat zobowiązany jest także okazać do wglądu oryginały świadectw i dyplomów w Sekretariacie Wydziału niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia w formie stacjonarnej w roku akademickim 2020/2021.

27 sierpnia 2020 r. – przesunięcia na liście rankingowej (II termin).

28 sierpnia 2020 r. do godz. 9.00 – elektroniczne ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego (II termin). Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata.

28 sierpnia – 2 września 2020 r.elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów w systemie e-Rekrut oraz załączenie skanu dokumentów (skanu własnoręcznie podpisanego formularza potwierdzającego podjęcie studiów oraz świadectwa dojrzałości) na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata. W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego w serwisie e-Rekrut uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się skreślenia z listy osób zakwalifikowanych.

do 30 września 2020 r. – dostarczenie kompletu dokumentów i oświadczeń w formie papierowej do Sekretariatu Wydziału (wysyłka pocztowa lub wrzucenie do skrzynki podawczej na Uczelni). Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię. Kandydat zobowiązany jest także okazać do wglądu oryginały świadectw i dyplomów w Sekretariacie Wydziału niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia w formie stacjonarnej w roku akademickim 2020/2021.

31 sierpnia – 4 października 2020 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc – II nabór (jeżeli w I naborze nie zostanie wypełniona planowana liczba miejsc, na studia będą kwalifikowane kolejne osoby w trybie wolnym).

31 sierpnia – 30 września 2020 r.rozmowa kwalifikacyjna dla cudzoziemców – sprawdzian poziomu znajomości języka polskiego (termin do uzgodnienia indywidualnie; rozmowa przeprowadzana on-line przez Skype).

Elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów w systemie e-Rekrut oraz załączenie skanu dokumentów (skanu własnoręcznie podpisanego formularza potwierdzającego podjęcie studiów oraz świadectwa dojrzałości) na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników kwalifikacji. W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego w serwisie e-Rekrut uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się skreślenia z listy osób zakwalifikowanych.

do 30 września 2020 r. – dostarczenie kompletu dokumentów i oświadczeń w formie papierowej do Sekretariatu Wydziału (wysyłka pocztowa lub wrzucenie do skrzynki podawczej na Uczelni). Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię. Dla rejestrujących się po 30 września 2020 r. – w ciągu 5 dni od daty kwalifikacji. Kandydat zobowiązany jest także okazać do wglądu oryginały świadectw i dyplomów w Sekretariacie Wydziału niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia w formie stacjonarnej w roku akademickim 2020/2021.