KUL Logo

(PL)  

(PL) Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w języku polskim

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

5 maja – 2 lipca 2020 r. – rejestracja kandydatów na studia (stara matura i matura uzyskana za granicą).

5 maja – 7 lipca 2020 r. – rejestracja kandydatów na studia (nowa matura i matura międzynarodowa IB).

5 maja – 7 lipca 2020 r. – rozmowa kwalifikacyjna dla cudzoziemców – sprawdzian poziomu znajomości języka polskiego (termin do uzgodnienia indywidualnie)

9 lipca 2020 r. o godz. 9.00 rozmowy kwalifikacyjne lub egzaminy pisemne (jeżeli są przewidziane na danym kierunku).

10 lipca 2020 r. godz. 10.00 – ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego. Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata oraz w siedzibie Uczelni.

10 – 15 lipca 2020 r. – potwierdzenie podjęcia studiów w systemie elektronicznym e-Rekrut oraz złożenie we właściwym dziekanacie kompletu dokumentów pod rygorem skreślenia z listy osób zakwalifikowanych. Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię.

17 lipca 2020 r. – przesunięcia na liście rankingowej (II termin).

20 – 24 lipca 2020 r.potwierdzenie podjęcia studiów w systemie elektronicznym e-Rekrut oraz złożenie kompletu dokumentów we właściwym dziekanacie pod rygorem skreślenia z listy osób zakwalifikowanych (II termin). Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię.

20 lipca – 18 września 2020 r. – II nabór (jeżeli w I naborze nie zostanie wypełniona planowana liczba miejsc, na studia będą kwalifikowane kolejne osoby w trybie wolnym).

Potwierdzenie podjęcia studiów w systemie elektronicznym e-Rekrut oraz złożenie we właściwym dziekanacie kompletu dokumentów pod rygorem skreślenia z listy osób zakwalifikowanych w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników kwalifikacji. Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię.