KUL Logo

(PL)  

(PL) Rekrutacja zimowa 2017/2018

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Rekrutacja zimowa 2017/2018 prowadzona jest na następujących kierunkach:

1. Architektura krajobrazu (stacjonarne II stopnia) na Wydziale Matematyki Informatyki i Architektury Krajobrazu

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów inżynierskich na jednym z wymienionych kierunków: architektura krajobrazu, architektura, ogrodnictwo, gospodarka przestrzenna.

W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji, warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie kwalifikacji inżynierskich oraz zrealizowanie efektów kształcenia z jednego z następujących obszarów nauk: przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych lub sztuki.

Kandydatom z innych kierunków niż architektura krajobrazu po przedstawieniu i porównaniu uzyskanych efektów kształcenia na studiach I stopnia mogą zostać wskazane przedmioty do uzupełnienia w celu wyrównania uzyskanych efektów kształcenia. Lista przedmiotów do uzupełnienia będzie wskazywana indywidualnie.

2. Gospodarka przestrzenna (stacjonarne II stopnia) na Wydziale Matematyki Informatyki i Architektury Krajobrazu

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów inżynierskich na jednym z wymienionych kierunków: gospodarka przestrzenna, architektura krajobrazu, architektura, geodezja i kartografia.

W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji, warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie kwalifikacji inżynierskich oraz zrealizowanie efektów kształcenia z obszaru nauk przyrodniczych lub technicznych.

Kandydatom z innych kierunków niż gospodarka przestrzenna po przedstawieniu i porównaniu uzyskanych efektów kształcenia na studiach I stopnia mogą zostać wskazane przedmioty do uzupełnienia w celu wyrównania uzyskanych efektów kształcenia. Lista przedmiotów do uzupełnienia będzie wskazywana indywidualnie.

3. Inżynieria środowiska (stacjonarne II stopnia) na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów inżynierskich na kierunku inżynieria środowiska lub ochrona środowiska.

 

Dokumenty składane podczas rejestracji:

1. Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na KUL nie składają żadnych dokumentów w formie papierowej.

2. Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia poza KUL składają:

1) kwestionariusz na studia –  podpisany i wydrukowany po rejestracji internetowej na stronie http://rekrut.kul.lublin.pl (serwis rekrutacyjny);

2) kserokopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej;

3) kserokopię dyplomu ukończenia studiów inżynierskich lub zaświadczenie ze szkoły wyższej ukończonej przez kandydata, zawierające następujące informacje: uzyskany tytuł, ocena na dyplomie.

 

Dokumenty składane przez zakwalifikowanych:

Kandydat zakwalifikowany na studia II stopnia na KUL zobowiązany jest w odpowiednim dziekanacie złożyć komplet dokumentów obejmujący:

1) wypełnioną okładkę na dokumenty – okładka do pobrania na portierniach we wszystkich budynkach KUL, w których mieszczą się dziekanaty;

2) kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną urzędowo (potwierdzenie zgodności kserokopii z dowodem osobistym wykonują pracownicy dziekanatu w momencie przyjęcia dokumentów; po okazaniu oryginału);

3) odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia inżynierskich wraz z suplementem lub kserokopię potwierdzoną przez Uczelnię;

4) 2 kolorowe fotografie bez nakrycia głowy, na jasnym tle (zgodnie z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych);

5) odpis metryki chrztu św. – dotyczy chrześcijan świeckich;

6) formularz dla osób zakwalifikowanych na studia.