KUL Logo

(PL)  

(PL) Nabór zimowy na kierunki inżynierskie II stopnia – nabór w trybie wolnym

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

11 stycznia 2021 – 15 lutego 2021 rejestracja kandydatów na studia II stopnia: architektura krajobrazu, inżynieria środowiska

11 stycznia 2021 – 15 lutego 2021 rozmowa kwalifikacyjna dla cudzoziemców – sprawdzian poziomu znajomości języka polskiego (termin do uzgodnienia indywidualnie; rozmowa przeprowadzana on-line przez Skype).

Rejestracja kandydatów w naborze wolnym odbywa się elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej http://rekrut.kul.pl. Kwalifikacja na podstawie posiadanego wykształcenia I stopnia (zgodnie z zasadami rekrutacji) oraz kolejności zgłoszeń.

Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz załączenie skanów dokumentów m.in.: właściwego dyplomu lub zaświadczenia z ukończonej szkoły wyższej zawierające informacje: uzyskany tytuł, ocena na dyplomie.

Jeśli kandydat spełni wymagania, na koncie  pojawi się komunikat o zakwalifikowaniu  do przyjęcia (Rekrutacja -> Wybrane -> Szczegóły kierunku).

Elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów w systemie e-Rekrut oraz załączenie skanu dokumentów (skanu własnoręcznie podpisanego formularza potwierdzającego podjęcie studiów (REKRUTACJA -> Wybrane -> Szczegóły kierunku -> Formularz – potwierdzenie) na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników kwalifikacji. W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego w serwisie e-Rekrut uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się skreślenia z listy osób zakwalifikowanych.

do 22 lutego 2021 – dostarczenie kompletu dokumentów i oświadczeń w formie papierowej do Sekretariatu Wydziału (wysyłka pocztowa lub wrzucenie do skrzynki podawczej na Uczelni). Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię. Kandydat zobowiązany jest także okazać do wglądu oryginały dyplomów w Sekretariacie Wydziału niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia w formie stacjonarnej w roku akademickim 2020/2021.