KUL Logo

Muzykologia

ZAREJESTRUJ SIĘ

Profil kandydata

 • O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła kierunek studiów muzykologia i uzyskała tytuł zawodowy magistra z wynikiem na dyplomie co najmniej 4,0 oraz średnią ocen ze studiów co najmniej 4,0.
 • Osoba posiadająca dyplom magistra innego kierunku  niż muzykologia, po przyjęciu na studia doktoranckie ma obowiązek złożenia egzaminów z podstawowych dyscyplin teologicznych, nie później niż do końca trzeciego roku studiów doktoranckich.
 • Kwalifikacja odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej – 17 września 2018 r. o godz. 10.00 w sali C-1002.


Organizacja studiów

Studia doktoranckie są studiami stacjonarnymi i trwają osiem semestrów, zgodnie z planem studiów. Stanowi on minimum programowe konieczne do zaliczenia kolejnych lat studiów. Doktoranci włączani są w prace badawcze katedry naukowej, zgodnie z jej profilem.

Kierunek doktorancki: muzykologia w Instytucie Muzykologii KUL prowadzony jest w ramach trzech katedr:

 • Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii
 • Katedra Instrumentologii
 • Katedra Polifonii Religijnej

Przy Katedrze Etnomuzykologii i Hymnologii funkcjonuje Archiwum Muzycznego Folkloru Religijnego, gdzie zdeponowano 25.000 nagrań ludowych śpiewów religijnych z całej Polski oraz innych krajów (Ukraina, Białoruś, Litwa oraz Indonezja), które stanowią źródło dla badań naukowych. Uznaje się, że jest to największy zbiór ludowych śpiewów religijnych w Europie.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW


Potencjał kompetencyjny

Absolwent studiów doktoranckich w zakresie muzykologii otrzymuje merytoryczne przygotowanie:

 • do profesjonalnej pracy naukowej i badawczej w zakresie teorii, historii i kultury muzycznej
 • do pracy w zawodzie muzykologa-badacza kultury muzycznej
 • do samodzielnego prowadzenia badań muzykologicznych na poziomie profesjonalnym
 • do kreowania swojej osoby i prezentowania kwalifikacji na rynku pracy w oparciu o zdobytą wiedzę
 • do nawiązywania współpracy ukierunkowanej na działalność naukową
 • do wystąpień publicznych, m.in. poszerzona wiedza z zakresu przedmiotowego prowadzonych badań i publicznego prezentowania ich wyników
 • do kreatywności i innowacyjnego sposobu myślenia, m.in. poszerzona wiedza na temat metod współczesnych badawczych muzykologii pozwalająca na kreatywność i innowacyjny sposób myślenia w pracy muzykologa