KUL Logo

Studia drugiego stopnia

Rejestracja kandydatów na studia odbędzie się 25 kwietnia – 16 lipca 2018 r.

Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na studia II stopnia nastąpi 20 lipca 2018 r.

Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata oraz w siedzibie Uczelni.

Jeśli są przewidziane rozmowy kwalifikacyjne lub egzaminy pisemne odbędą się one 19 lipca 2018 r. o godz. 9.00.

Osoby zakwalifikowane na studia są zobowiązane złożyć w terminie 23 lipca – 6 września 2018 r. w dziekanacie Wydziału komplet dokumentów pod rygorem skreślenia z listy osób zakwalifikowanych.

Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię.

Jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniona planowana liczba miejsc, na studia będą kwalifikowane kolejne osoby w trybie wolnym 25 lipca – 16 października 2018 r.