KUL Logo

Szkoła Doktorska KUL

  • Harmonogram postępowania rekrutacyjnego:

15.07. – 10.09.2019 – elektroniczna rejestracja kandydatów / złożenie wymaganych dokumentów w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej KUL

12 – 18.09.2019 – posiedzenie zespołów kwalifikacyjnych

19 – 23.09.2019 – rozmowy kwalifikacyjne

24.09.2019 – ogłoszenie listy rankingowej. Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata oraz w siedzibie Uczelni

24 – 27.09.2019 – potwierdzenie podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej w systemie elektronicznym e-Rekrut oraz złożenie wymaganych dokumentów