KUL Logo

Szkoła Doktorska KUL

  • Harmonogram postępowania rekrutacyjnego:

30.07. – 10.09.2020 – elektroniczna rejestracja kandydatów / złożenie wymaganych dokumentów w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej KUL

12 – 19.09.2020 – posiedzenie zespołów kwalifikacyjnych

21 – 23.09.2020 – rozmowy kwalifikacyjne

24.09.2020 – ogłoszenie listy rankingowej. Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata oraz w siedzibie Uczelni

24 – 29.09.2020 – potwierdzenie podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej w systemie elektronicznym e-Rekrut oraz złożenie wymaganych dokumentów