KUL Logo

Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w języku polskim

WAŻNE: Od 31 sierpnia 2020 r. został uruchomiony dodatkowy nabór na studia I stopnia i jednolite magisterskie prowadzony w trybie wolnym – kandydaci są przyjmowani w kolejności zgłoszeń do wyczerpania wolnych miejsc na danym kierunku!

Listę dostępnych kierunków można znaleźć TUTAJ.

31 sierpnia – 4 października 2020 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc – II nabór (jeżeli w I naborze nie zostanie wypełniona planowana liczba miejsc, na studia będą kwalifikowane kolejne osoby w trybie wolnym).

31 sierpnia – 30 września 2020 r.rozmowa kwalifikacyjna dla cudzoziemców – sprawdzian poziomu znajomości języka polskiego (termin do uzgodnienia indywidualnie; rozmowa przeprowadzana on-line przez Skype).

Elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów w systemie e-Rekrut oraz załączenie skanu dokumentów (skanu własnoręcznie podpisanego formularza potwierdzającego podjęcie studiów oraz świadectwa dojrzałości) na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników kwalifikacji. W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego w serwisie e-Rekrut uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się skreślenia z listy osób zakwalifikowanych.

do 30 września 2020 r. – dostarczenie kompletu dokumentów i oświadczeń w formie papierowej do Sekretariatu Wydziału (wysyłka pocztowa lub wrzucenie do skrzynki podawczej na Uczelni). Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię. Dla rejestrujących się po 30 września 2020 r. – w ciągu 5 dni od daty kwalifikacji. Kandydat zobowiązany jest także okazać do wglądu oryginały świadectw i dyplomów w Sekretariacie Wydziału niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia w formie stacjonarnej w roku akademickim 2020/2021.