KUL Logo

Studia doktoranckie

Rejestracja kandydatów na studia i złożenie kompletu dokumentów w dziekanacie Wydziału odbędzie się 20 czerwca – 13 września 2018 r.

Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na studia doktoranckie nastąpi 19 września 2018  r.

Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata oraz w siedzibie Uczelni.

Jeśli są przewidziane rozmowy kwalifikacyjne lub egzaminy pisemne odbędą się one 17 września 2018 r.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się o godzinie 10:00 w:

WYDZIAŁ TEOLOGII

 • Nauki biblijne – sala C-824
 • Teologia moralna – sala C-852
 • Teologia fundamentalna – sala C-853
 • Teologia dogmatyczna – sala C-819
 • Teologia duchowości – sala C-846
 • Historia Kościoła – sala C-829
 • Patrologia – sala C-829
 • Ekumenizm – sala C-822
 • Teologia praktyczna – sala C-913
 • Katechetyka – sala C-913
 • Duszpasterstwo rodzin – sala C-913
 • Edukacja medialna – sala C-913
 • Liturgika – sala C-936
 • Homiletyka – sala C-937
 • Muzykologia – sala C-1002

WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI

 • Prawo – sala C-723
 • Prawo kanoniczne – sala C-723

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

 • Historia – sala CN-202
 • Historia sztuki – sala CN-202
 • Językoznawstwo (filologia angielska, germańska, romańska, słowiańska) – sala CN-203
 • Literaturoznawstwo (filologia angielska, germańska, romańska, słowiańska) – sala CN-203
 • Językoznawstwo (filologia polska, klasyczna) – sala CN-204
 • Literaturoznawstwo (filologia polska, klasyczna) – sala CN-204

Osoby zakwalifikowane na studia są zobowiązane złożyć w terminie 20-26 września 2018 r. w dziekanacie Wydziału formularz potwierdzający podjęcie studiów.

Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię.