KUL Logo

Rekrutacja zimowa na kierunek Pielęgniarstwo – studia stacjonarne I i II stopnia

2 grudnia 2019 – 30 stycznia 2020 r. – rejestracja kandydatów na studia: Pielęgniarstwo I i II stopnia

2 grudnia 2019 r. – 31 stycznia 2020 r – rozmowy kwalifikacyjne dla cudzoziemców sprawdzające poziom znajomości języka polskiego –
po zarejestrowaniu się i indywidualnym uzgodnieniu terminu

3 lutego 2020 r.  – komisja rekrutacyjna – postępowanie nie wymaga obecności kandydata

4 lutego 2020 r. ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego. Decyzja komisji rekrutacyjnej będzie zamieszczona w internetowym serwisie rekrutacyjnym na koncie kandydata (Rekrutacja -> Wybrane -> Szczegóły kierunku) .

4 lutego- 10 lutego 2020 r. – potwierdzenie podjęcia studiów w systemie elektronicznym e-Rekrut oraz złożenie w Sekretariacie Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu kompletu dokumentów wraz z ankietą osobową pod rygorem skreślenia z listy osób zakwalifikowanych. Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię.

Formularz – ankietę osobową wraz z oświadczeniem drukujemy z serwisu rekrutacyjnego po otrzymaniu decyzji o zakwalifikowaniu na wybrany kierunek (REKRUTACJA -> Wybrane -> Szczegóły kierunku -> Formularz – potwierdzenie).

11 lutego 2020 r. –Komisja rekrutacyjna II termin (przesunięcia na liście rankingowej)

11- 17 lutego 2020 r. – potwierdzenie podjęcia studiów dla osób przyjętych w II terminie  w systemie elektronicznym e-Rekrut oraz złożenie w Sekretariacie Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu kompletu dokumentów wraz z ankietą osobową pod rygorem skreślenia z listy osób zakwalifikowanych. Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię.

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych – od 24 lutego 2020 r.