KUL Logo

Nabór zimowy na kierunki inżynierskie II stopnia – nabór w trybie wolnym

2 grudnia 2019 – 24 lutego 2020 r. rejestracja kandydatów na studia II stopnia: architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna. inżynieria środowiska

Rejestracja kandydatów w naborze wolnym odbywa się elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej http://rekrut.kul.pl. Kwalifikacja na podstawie posiadanego wykształcenia I stopnia (zgodnie z zasadami rekrutacji) oraz kolejności zgłoszeń.

Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz załączenie skanów dokumentów m.in.: właściwego dyplomu.

Jeśli kandydat spełni wymagania, na koncie  pojawi się komunikat o zakwalifikowaniu  do przyjęcia (Rekrutacja -> Wybrane -> Szczegóły kierunku ) i konieczności potwierdzenie podjęcia studiów w ciągu 5 dni poprzez złożenie w Sekretariacie Wydziału dokumentów wraz z ankietą osobową.

Formularz – ankietę osobową wraz z oświadczeniem o podjęciu studiów drukujemy z serwisu rekrutacyjnego po otrzymaniu decyzji o zakwalifikowaniu na wybrany kierunek (REKRUTACJA -> Wybrane -> Szczegóły kierunku -> Formularz – potwierdzenie).