KUL Logo

Dodatkowy nabór

Uwaga! W naborze w trybie wolnym można zarejestrować się tylko na jeden kierunek studiów!

Rekrutacja w 4 krokach – tryb wolny:

 

1. Przygotuj dokumenty:

 1. podpisany kwestionariusz zgłoszeniowy wydrukowany po zarejestrowaniu się na wybrany kierunek na stronie http://rekrut.kul.lublin.pl (serwis rekrutacyjny),
 2. kserokopię świadectwa dojrzałości,
 3. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Dodatkowo:

Kandydaci na kierunek prawo kanoniczne (studia niestacjonarne)!!!
kserokopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich

2. Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji KUL. Możesz:

 1. dostarczyć dokumenty osobiście do Biura Rekrutacji
 2. przesłać ich czytelne skany pocztą e-mail na adres rekrutacja@kul.pl
 3. przesłać pocztą na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Al. Racławickie 14
  20-950 Lublin
  z dopiskiem: „Rekrutacja KUL”

3. Poczekaj na komunikat o zakwalifikowaniu na studia, który otrzymasz na swoje konto w serwisie rekrutacyjnym.

Komunikat wyświetli się w zakładce „Szczegóły kierunku”.

4. Od wyświetlenia komunikatu masz 5 dni na złożenie

w odpowiednim dziekanacie(!) dokumentów potwierdzających podjęcie studiów (zobacz spis dokumentów ⇒)