KUL Logo

Lp Nazwa wydarzenia Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 Szkoła Doktorska KUL 15.07.2019 10.09.2019
2 Studia podyplomowe 10.06.2019 30.09.2019
3 Studia w języku angielskim 07.05.2019 30.08.2019
4 Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w języku polskim 07.05.2019 08.07.2019
5 Studia drugiego stopnia w języku polskim 07.05.2019 15.07.2019