KUL Logo

Lp Nazwa wydarzenia Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 Nabór zimowy na kierunki inżynierskie II stopnia – nabór w trybie wolnym 02.12.2019 24.02.2020
2 Rekrutacja zimowa na kierunek Pielęgniarstwo – studia stacjonarne I i II stopnia 02.12.2019 30.01.2020
3 Wolny nabór na studia 15.07.2019 18.09.2019
4 Teologiczne Studium Licencjackie 01.07.2019 05.09.2019
5 Szkoła Doktorska KUL 15.07.2019 10.09.2019
6 Studia podyplomowe 10.06.2019 30.09.2019
7 Studia w języku angielskim 07.05.2019 30.08.2019
8 Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w języku polskim 07.05.2019 08.07.2019
9 Studia drugiego stopnia w języku polskim 07.05.2019 15.07.2019